Skip Navigation
 

regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin Sklepu Internetowego okrela zasady zamwie oraz sprzeday towarw za porednictwem Sklepu Internetowego. Zoenie przez klienta zamwienia na okrelony towar oznacza akceptacj postanowie niniejszego Regulaminu.WARUNKI OGLNE I WARUNKI SPRZEDAY

Wacicielem Sklepu Internetowego jest:


PURSYNT Spka z ograniczon odpowiedzialnoci,

Szalejw Dolny 94, 57-314 Szalejw Grny,

NIP: 883-185-38-15, REGON: 021946933,

IX Wydzia KRS we Wrocawiu nr 0000429470,

Kapita zakadowy: 5.000,00 z

biuro@syntetyka.pl

 1. Zamwienia w Sklepie mona skada tylko przez ten Sklep Internetowy.

 2. Zamwienia mona skada 24 godziny na dob przez cay rok.

 3. Zamwienia zoone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w wita bd rozpatrywane nastpnego dnia roboczego.

 4. Warunkiem koniecznym w realizacji zamwienia jest podanie numeru telefonu lub (i) adresu e-mail - do potwierdzenia przyjcia zamwienia. Zamawiajcy zostanie poinformowany o jego przyjciu telefonicznie lub / i poprzez e-mail. Zamwienia, ktrych nie uda si potwierdzi w cigu 48 godzin, nie bd realizowane.

 5. Zamawiajcy posiadajcy skrzynk e-mail bd informowani o statusie zamwienia poczt elektroniczn.

 6. Zamwienia potwierdzonego nie mona anulowa.

 7. Nieprawidowo wypenione formularze zamwienia nie bd rozpatrywane.

 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamwie wzbudzajcych wtpliwoci, Zamawiajcy zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

 9. Ceny wszystkich towarw znajdujcych si w sklepie wyraone s w zotych polskich i zawieraj podatek VAT.

 10. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiajcy jest informowany o tym fakcie i zwizanym z tym wydueniem czasu realizacji zamwienia. Jeeli Zamawiajcy nie wyrazi zgody na wyduenie czasu realizacji zamwienia moe cakowicie zrezygnowa z zamwienia bd te zrezygnowa tylko z pozycji, ktra wydua czas realizacji zamwienia.

 11. Do kadej przesyki doczamy potwierdzenie kupna (faktur VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiajcy jest patnikiem podatku VAT (np. podmioty gospodarcze) prosimy o zaznaczenie tego dania w komentarzu do zamwienia.

 12. Naleno za zamwiony towar Zamawiajcy reguluje wpacajc odpowiedni kwot na konto bankowe waciciela sklepu internetowego

  Nr KONTA: 53 1300 0000 2076 5962 3275 0001

 13. lub w umwionych przypadkach przy odbiorze przesyki.

 14. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektrych praw konsumentw oraz o odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny art.2 ust.1 istnieje moliwo dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni zgodnie z art.10 w/w ustawy. Jednoczenie informujemy, e w celu dokonania zwrotu niezbdne jest skontaktowanie si z nami pod nr telefonu +48 74 868 72 62 celem ustalenia warunkw zwrotu. Towar powinien by zwrcony w fabrycznym opakowaniu.

 15. Koszty przesyki (o ile nie umwino sie inaczej) pokrywa Zamawiajcy.

 16. Zamawiajcy powinien sprawdzi zawarto otrzymanej paczki w obecnoci dostarczyciela

 17. Sprzedajcy zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzeday niektrych towarw, znajdujcych si w ofercie Sklepu Internetowego.

 18. Oferta Sklepu jest wana tylko na terenie Polski.

 19. W razie wtpliwoci prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 74) 868 72 62 .

 20. Sprzedajcy zobowizuje si do ochrony danych osobowych zgodnie z ustaw "O ochronie danych osobowych".WARUNKI REKLAMACJI

 1. Podstaw przyjcia reklamacji jest dowd zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

 2. Na wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie udzielamy gwarancji do 12 miesicy.

 3. Koszt przesyki reklamowanego towaru pokrywa kupujcy.

 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesana w cigu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres firmy.

 5. Rnice wynikajce z indywidualnych ustawie komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mog by podstaw reklamacji zakupionego towaru.

 6. Reklamacji podlegaj wycznie wady ukryte powstae z winy producenta.Zoenie zamwienia w Sklepie Internetowym oznacza zaakceptowanie postanowie tego regulaminu. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowizuj przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektrych praw konsumentw... oraz ochronie danych osobowych.