Skip Navigation
 

Budowlane

Perlit 150

Koszyk

Ilo:
mj koszyk
Cena:220.00PLN
drukujdrukuj stron
 • Charakterystyka materiału:
  mineralny, ziarnisty materiał
  pochodzenia wulkanicznego o charakterze
  kwaśnym. Perlit ma kształt drobnych
  kulek o woskowym połysku - jest podobny do perły
 • Metoda otrzymywania:
  ekspandowanie surowca, który pod wpływem
  temperatury od +850OC do +1000OC
  zwiększa objętość od 5 do 20 razy
 • Postać handlowa:
  luzem w autocysternach lub w big-bagach `a1m3
  Klasa perlitu:
  I, II, III (klasy w zależności od gęstości pozornej)
 • Gęstość pozorna [kg/m3]:
  30-180
 • Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]:
  0,045-0,059
 • Ciepło właściwe [kJ/kgOC]:
  0,96-0,92
 • Wytrzymałość na ściskanie przy ubiciu 10% [MPa]:
  0,14-0,40
 • Współczynnik dyfuzji pary wodnej [g/m x mm Hg]:
  0,035-0,027
 • Ściśliwość przy 100 kPa [%]:
  28-20
 • Nasiąkliwość [%]:
  300-80 (masowa), 30-15 (objętościowa)
 • Higroskopijność [%]:
  0,8-0,2
 • Klasa odporności ogniowej:
  A1
 • Klasa palności:
  niepalny
 • Temperatura użytkowania [OC]:
  od -180 do +800
 • Cechy szczególne:
  - chemiczne i biologiczne własności bardzo lekkiego
  granulatu szkła;
  - fizyczne- doskonałe własności ciepłochronne,
  dźwiękochłonne oraz obniżające ciężary
  materiałów budowlanych